İbrikdere Köyü Mevkii Uzuntarla / KOCAELİ -TÜRKİYE
Tel: 90 (262)375 2370  Fax: 90 (262) 375 23 40
Tuğla
Tuğla Nedir ?
Kil ağırlıklı bir çeşit toprağın dikdörtgenler prizması bloklar şeklinde kalıplanıp pişirilmesiyle yapılan yapı malzemesi. Ucuz ve kullanışlı bir inşaat malzemesidir. Tuğla kullanımı altı bin yıl öncesine kadar uzanır. İlk tuğlalar güneşte kurutulurdu; bunlara kerpiç denir. Milattan üç bin yıl önce ilk tuğla ocakları kurulmaya başlamıştır.
Günümüzde tuğla ifadesi umumiyetle uzunluğu yaklaşık 20-22 cm, genişliği 9-11 cm ve yüksekliği 5-7,5 cm arasında olan bloklar için kullanılır. İçi dolu olan bu tür tuğlalar harman ismi verilen büyük tuğla ocaklarında imal edildikleri için harman tuğlası olarak isimlendirilir. Bu tuğlalar ülkemizde 400-600°C’de pişirilerek elde edilir.
On dokuzuncu yüzyılın ortalarında geliştirilen ve Batıda yaygın olarak kullanılan, daha büyük ebatlı ve içi boşluklu olarak pişirilmiş tuğlalar delikli veya boşluklu tuğla olarak isimlendirilir. Delikli tuğla aynı zamanda ses ve ısı izolasyonu da sağlar. Delikli tuğlalar umumiyetle fabrikalarda yaklaşık 1100-1200°C sıcaklıkta pişirilerek üretilir.
Boyutları çeşitli ülke standartlarında belirtilmiştir. Ülkemizde delikli tuğlalar 23,5 x 13,5 x 13,5 cm, 23,5 x 23,5 x 13,5 cm veya 23,5 x 13,5 x 9,5 cm gibi ebatlarda üretilmektedir.Kaplama tuğlası olarak kullanılacak tuğlaların içine renklendirici oksitler katılarak veya bileşenlerin miktarları değiştirilerek koyu kırmızıdan beyaza kadar renkler elde edilir.
Kilin az olduğu yerlerde kalsiyum silikat veya silis karbür kireç tuğlası yapılmaktadır.İnşaat işlerinde kullanılanların dışında fırınlarda kullanılan yüksek sıcaklığa dayanıklı alümin ve silis esaslı ateş tuğlaları da vardır. Bu tuğlalar yaklaşık 1800°C sıcaklıkta pişirilerek elde edilir.Kil bulunmayan ve yüksek sıcaklığa dayanıklı diğer bir tuğla türü ise manyezi
ve krom tuğlalarıdır. Bu tuğlalar çelik fırınlarında cam fırınlarında ve diğer edüstriyel fırınlarda kullanılır. Bunlardan başka silis, boksit, alemin, zirkon silisyum karbür ve dolomit tuğlaları da ateşe dayanıklıdır.Günümüzde tuğla üretimi kilin çıkarılmasıyla başlar. İnce taneli hale gelene kadar değirmende ezilip öğütülen kil, koyu bir hamur elde
edilecek gibi su ile karıştırılır. Daha sonra bu hamur kalıplar preslenerek veya kesintisiz bir dikdörtgenler prizması şekline getirilip istenen ölçüye göre dilimlenerek tuğla yapılır. Önce havada kurutulan tuğlalar daha sonra ocakta uygun sıcaklıkta yaklaşık 12 saatlik bir süreyle fırınlanır.

Niçin Tuğla ?
Çünkü;Tuğlanın nefes alma özelliği ile mekanlardaki ısı ve nem dengelerini ayarlayarak sağlıklı ortamlar yaratır , diğer yapı malzemelerine göre %20 oranında nemi hızla alır ve hızla geri verir.
Tuğla mekanik etkilere karşı mukavemeti ve dış tesirlere karşı dayanıklılığı yüksektir
Isı geçirme ve depolama direnci büyüktür.
Sıvayı kolayca tutan özel sıva çizgileri ve gözenekleri yapısıyla duvarlar daha az sıva ile kaplanır.
Yalıtım malzemeleri ile birlikte kolaylıkla kullanıldığı için izolasyonda çok iyi sonuçlar verir.Gözenekli yapı, tuğla ürünlerinde hafiflik sağlar. Hafif olduğu için de taşıyıcı sisteme az yük bindirdiğinden demirden tasarruf sağlar.
Masif yapıda bulunan mikronize kılcal kanallar sayesinde bünyesinde su barındırmaz.
Tuğla çok kolay temin edilebilen bir yapı malzemesidir.
Tuğla, en ekonomik yapı malzemesidir. Üstelik nesiller boyunca sağlam kalması tuğlayı daha da hesaplı yapar.
Tuğla bina cephelerinde yıllarca bakım gerektirmeyen,estetik görünümler oluşturan uzun ömürlü doğal yapı malzemeleridir.
Tuğla pişmiş kilden oluşur ve tamamen doğaldır. %100 geri dönüşümlü yapı malzemesidir bu özelliği ile çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir yapı malzemesidir.
İyi bir tuğlanın özellikleri
Türkiye’de inşaat amaçlı kullanılan tuğlalarda TSE tarafından uyulması istenen standartlar aşağıda verilmiştir.
Bunlar;
Karbonat miktarı : %8-15Plastiklik suyu : %13,20 – 40,70
Kuru küçülme : %8 (max)
Toplam küçülme : %10 (max)
Basınç mukavemeti : 23,5 N/mm2
Su emme oranı : < %8 ise uygun
Ateş zayiatı : %10-13

Tuğlanın Faydaları
İNSAN SAĞLIĞINA DOSTTURLAR
Nefes alan malzemedir, %20 oranında nemi hızla alır ve hızla geri verir, başka hiçbir malzeme rutubet dengesini tuğla kadar sağlıklı ayarlayamaz. Aynı mekanlarda uzun yıllar yaşadığımız için tuğlanın sağlığımız üzerindeki olumlu etkisini iyi anlamalıyız.

HESAPLIDIRLAR
Tuğla, en ekonomik yapı malzemesidir. Üstelik nesiller boyunca sağlam kalması tuğlayı daha da hesaplı yapar. Doğru kullanıldığında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen değerleri oluşturduğundan ısı ve ses yalıtımı sunar. Ayrıca tuğla gündüz depoladığı ısıyı gece geri vererek ek bir enerji tasarrufu da sağlar.

UZUN ÖMÜRLÜ MALZEMELERDİR
Üstün bir yapı malzemesi olan tuğla yıllardır insanoğlunun bir numaralı tercihidir. Tuğla kullanılarak yapılan binalar zamana meydan okumuş ve tarihten günümüze ulaşmıştır. Örneğin, Babil’de kullanılan tuğlalar yaklaşık 2600 yaşındadır. Bir yapı malzemesi seçerken altı bin yıldır kullanılan tuğla ile alternatifleri arasındaki farkı iyi değerlendirin!

DOĞAYA DOSTTURLAR
Tuğla, pişmiş kildir. Tamamen doğal ve %100 geri dönüşümlü yapı malzemesidir. Hiçbir kimyasal işlemden geçmedikleri için kendi halinde doğaya bırakıldıklarında dahi kolayca doğaya geri dönüşebilirler. Ayrıca yapı malzemeleri fonksiyonları dışında da öğütülmüş hali çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Doğanın bir ferdi olarak iyi düşünmelisiniz. Başka hangi yapı malzemesi tuğla kadar doğaya dosttur.

AKILLI İZOLASYON YAPARLAR
Tuğla kanun ve yönetmeliklerindeki değerlere uyulduğunda çok iyi ısı ve ses yalıtımı yapar. Yalıtım malzemeleri ile birlikte kolaylıkla kullanıldığı için izolasyonda çok iyi sonuçlar verir. Kısacası, tuğla sağlık, doğallık ve konforu ısı-ses yalıtımıyla birlikte sunar.

MİLLİ ÇIKARLARIN HİZMETİNDEDİRLER
Tuğlanın hammaddesi kildir. Kil verimsiz topraklardan alınan bir malzemedir. Böylece verimsiz topraklarımızdan kanunlar çerçevesinde alınan kil tuğla yapımıyla ekonomimize kazandırılır. Tuğla, dışa bağımlı bir sektör değildir. Üretimde yoğun olarak insan emeğinden yararlanılır. Çok yaygın kullanıldığı için kil ocaklarından duvar yapımına kadar yüzbinlerce insanımıza iş imkanı yaratır.

TUĞLALARIN ÖZELLİKLERİ
Tuğlalar “Seramik” olarak tanımlanan bir malzeme türüdür. Bun­lar inorganik, yüksek ısılarda işlem görmüş silikatlar ve metal oksitlerdir. Oksitlenmiş bir malzeme olmaları kimyasal bakımdan denge noktasında olan ve yeni bir kimyasal işleme girmeyen bir malzeme olmaları demektir. Fiziki olarak sert, gevrek ve ısıya dayanıklıdırlar. Tuğla malzemenin içindeki kuartz kaolinit ve mika ısı etkisi ile kuartz kristobalit, mullit ve bunları bağlayan bir camsı malzeme oluştururlar, inşaatlarda kullanılan tuğlaların pişirme ısıları 950-1200 santigrat civarındadır.Tuğla üretimi önemli ölçüde yakıt gerektirir. Adi tuğlalar, harman tuğlası, 800 derecede pişirilirken sert tuğla için pişirme ısısının 900-1000 derecenin üzerinde olması gerekir.
Tuğlaların pişirilmesi sırasında, içinde sonsuz sayıda mikrokospik çatlak, boşluk ve geçitler oluşur. Bunlar “boşluk” olarak adlandırılır. Bu boşluklar tuğlanın bütün önemli özel­liklerini etkilerler. Porozite = Boşluk hacmi / tuğlanın dış hacmidir ve yüzde olarak belirtilir. Bunun için tuğla önce kuru olarak tartılır, daha sonra suyun içinde tutularak bütün delik­lerin su ile dolması sağlanır. Tekrar tartılır. Aradaki ağırlık farkı suyun özgül ağırlığına bölünerek boşluk hacmi bulunur. Ancak tuğladaki boşluklar içinde bulunan hava, suyun boşluğa girmesini engelleyebilir. Bunun için tuğlaların su içinde kay­natılması ve soğuduktan sonra bu boşluklara suyun dolması bek­lenir.
Genellikle tuğlanın porozitesi %25'den fazla ise giderek basınç dayanımı azalır. Sörünür olarak kullanılacak, hava koşullarına açık, ve sıva ile kaplanmayacak tuğlalarda porozite %15'den yüksek olmamalıdır.

Basınç Dayanımı
Basınç dayanımı tuğlanın en önemli özelliğidir. Pek çok faktöre bağımlıdır. Tuğlanın porozitesi, pişirilme ısısı, üretim biçimi. delikli tuğla ise deliklerin miktarı, yeri, ke­narlarının biçimi, yükleme yönü, vb. basınç dayanımı üzerinde etkili olan faktörlerdir. Tuğlanın yapıldığı toprağın cinsinin de tuğla basınç dayanımı üzerinde etkisi vardır.
Bugün bazı ülkelerde 500-600kg/cm2 basınç dayanımı olan tuğlalar üretilebilmektedir. Türkiye’de üretilen tuğlaların basınç dayanımları genellikle düşüktür.
Üretilen tuğlaların üzerinde sistemli bir basınç dayanımı saptama deneyleri yapılmamaktadır, özellikle harman tuğlalarında basınç dayanım­ları genellikle düşük olduğu gibi aynı ocaktan gelen tuğlalarda çok büyük basınç dayanımı farklılıkları görülebilmektedir. Daha kontrollü olarak üretilen fabrika tuğlalarında bile basınç dayanımlarında %50'nin üzerinde basınç dayanımı farklılıkları olabilmektedir.
Duvar Kesitine Göre Isı İletkenliğinin Hesaplanması
Duvarınızı oluşturan katmanlar İle İlgili verileri aşağıdaki tabloya girin. Siz verileri girdikçe tablonun altındaki hücrede ısı iletkenlik değeri hesabı güncellenir. Çıkan sonucun bulunduğunuz ısı bölgesine göre tavsiye edilen değerin altında olması gerekir.

Hesap tablosunun altında çok sık kullanılan bazı malzemelerin Isı Yalıtım Katsayılarını ve Türkiye'deki Isı Bölgelerinden hangisinde bulunduğunuzu bulabilirsiniz.

TS-825 Standardında binaların dış duvarları için tavsiye edilen U değerleri:

1.nci Bölge: 0.8 W/m²K 2.nci Bölge: 0.6 W/m²K 3.ncü Bölge: 0.5 W/m²K 4.ncü Bölge: 0.4 W/m²K


İNŞAAT MALZEMESİ

Isı Yalıtım Katsayısı (W/mK)

Kireç Harcı, kireç-çimento harcı 0,87
Çimento Harcı 1,4
Alçı harcı, kireçli alçı harcı 0,7
Yalnız alçı kullanılarak yapılmış sıva 0,35
Perlitli Sıva 400 Kg/m3 0,14
Perlitli Sıva 500 Kg/m3 0,16
Perlitli Sıva 600 Kg/m3 0,2
Perlitli Sıva 700 Kg/m3 0,24
Perlitli Sıva 800 Kg/m3 0,29
Normal Beton doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış, donatılı 2,1
Normal Beton doğal agrega veya mıcır kullanılarak yapılmış, donatısız 1,74
W Sınıfı Düşey Delikli Geçmeli Tuğla, 700 Kg/m3, Perlitli Harç ile örülmüş 0,21
W Sınıfı Düşey Delikli Geçmeli Tuğla, 800 Kg/m3, Perlitli Harç ile örülmüş 0,23
W Sınıfı Düşey Delikli Geçmeli Tuğla, 700 Kg/m3, Normal Harç ile örülmüş 0,23
W Sınıfı Düşey Delikli Geçmeli Tuğla, 800 Kg/m3, Normal Harç ile örülmüş 0,25
Yatay Delikli Tuğlalar, 600 kg/m3 0,45
Standardında Düşey Delikli Taşıyıcı Tuğlalar, 1200 Kg/m3 0,5
Polistren Sert Köpük Levhalar (PS) 0,04
Cam Köpüğü Levhalar 0,052
Sentetik Pürüzlü-Kanallı Köpük Levhalar (XPS) 0,031


Toplam Isı Kaybı değerini nerede kullanabilirim ?

Basit Hesap Örneği :
DA : Duvar Alanı (m²)
U : Isı Kaybı Katsayısı (W/m²K)
T1 : Bina içi sıcaklık (Derece Santigrat)
T2 : Bina dışı sıcaklık (Derece Santigrat)
EF : Elektrik KWH fiyatı (YTL)
Z : Süreç (Saat)

DUTL: Duvarlarınızdan uçan YTL

DUTL = [ Z x DA x U x EF x ( T1 - T2 ) ] / 1000

Not: DUTL hesaplamasında kullanılan enerji türü elektriktir. Elektrik yerine başka tür yakıtlar kullanıyor olsanız dahi TL olarak kaybınız fazla değişmeyecektir. Yukarıdaki hesapta gerekli ısı kaybını karşılayacak olan enerji kaynağı ve yakıtın yanma veriminin %100 olduğu varsayılmıştır. Kullandığınız yakıt çok ucuz olabilir ancak; yanma verimi göz önüne alınırsa maliyet çok fazla değişmez. Bunun nedeni tüm enerji kaynaklarını oluşturan alternatif kaynakların birbirleri ile rekabet halinde olmasıdır.


Hangi Tuğlayı Seçmeliyim ?
1 - Binanızda kullanmanız gereken tuğla cinsi belirlenirken yapılması gereken ilk tespit, binanın taşıyıcı sistemidir. Binanız taşıyıcı kolonlar üzerinde yükseliyorsa Yatay veya Düşey Delikli Hafif Tuğlaları kullanabilirsiniz. Binanızı bina duvarlarına taşıtmayı düşünüyorsanız o taktirde Taşıyıcı Tuğlaları seçmeniz gerekir.

2 - Binalarımız, içersinde yaşadığımız ve çalıştığımız ortamlardır. Beklenmedik şiddetli bir deprem, içersinde yaşadığımız binamızı bizler için hayati tehdide dönüştürebilir. Bu durumdan kurtulabilmek için tuğlamızı seçerken binamızın yüksekliğini dikkate almamız gerekir. Binalar yükseldikçe birim alana düşen ağırlıklarının azaltılması gerekir.

Binanız bir veya iki katlı ise, depremden korunmanın en güvenli ve ekonomik yolu Taşıyıcı Tuğlaları kullanmak olur. Binamız üç ila altı katlı ise Düşey Delikli Hafif Tuğlaları kullanabilirsiniz. Yedi ve yukarısı katlı binalarda birim alana düşen ağırlığı azaltmak için düşük yoğunluklu Düşey Delikli Hafif ve Yatay Delikli Hafif Tuğlaları kullanmanızı tavsiye ederiz.

3 - Bina tipi ve yüksekliğini dikkate aldıktan sonra, binanın inşa edileceği yörenin iklim şartlarını dikkate almanız gerekir. Binanız için yapılmış olan Isı Yalıtım Projeniz var ise bu konu zaten dikkate alınmış durumdadır. Isı Yalıtım Projeniz yok ise Isıl İletkenlik sayfamızı kullanarak duvarlarınız için hesaplamalar yapabilirsiniz.

4 - Bina kat döşemeleri için Asmolen veya A-PDK Asmolen (Prefabrik Kirişler arasına) seçimini projenizdeki döşeme kalınlığı ve Asmolen üzerine dökülen hasır betonun kalınlığına göre çeşitli kalınlıklarda seçebilirsiniz.
Akgün Grup Firmasıdır.

Bölgelere göre ısı yalıtkanlık dereceleri
Bölgelere göre
ısı yalıtkanlık      dereceleri
Duvar Kesitine Göre Isı İletkenliğinin Hesaplanması
Bölgelere göre ısı yalıtkanlık dereceleri
Duvar Maliyeti Hesap Tablosu
Bölgelere göre ısı yalıtkanlık dereceleri
Isı yalıtımı çözüm önerileri
Bölgelere göre ısı yalıtkanlık dereceleri


MENÜ GRUBU